Сортировка:
Sprint. Kuidas kõigest viie päevaga lahendada suuri probleeme ja proovida läbi uusi ideid

New York Timesi ja Wall Street Journali menuk

Kolm firma Google Ventures idufirmade nõustajat Jake Knapp, John Zeratsky ja Braden Kowitz on ideede läbiproovimiseks ja keeruliste küsimuste lahendamiseks välja töötanud unikaalse viiepäevase programmi, mida on tõestatud juba enam kui sajas ettevõttes.

Ettevõtjad ja juhid on tihti keeruliste küsimustega silmitsi. Sageli panustatakse ideesse või tootesse väga palju, enne kui hakatakse seda sihtrühma peal katsetama ja avastatakse suuri puudusi. Millele keskendada oma pingutused ja millest alustada? Kuidas meie idee tegelikkuses välja kukub? Kui palju koosolekuid ja arutelusid tuleb pidada, et olla õiges otsuses kindel?

Sprint annab nendele tähtsatele küsimustele selge vastuse. Kui kasutada õigeid nippe, on võimalik viie päeva jooksul leida hea lahendus: probleem kaardistatakse, visandatakse võimalikud lahendused, valitakse neist parim, valmistatakse prototüüp ja katsetatakse seda sihtrühma peal.

Sprint on praktiline juhend, mis aitab leida vastused kriitilistele äriküsimustele. See raamat on kõigile, kellel on käeulatuses suur võimalus, probleem või idee, millele tuleb kiiresti vastus leida.

„Lugege seda raamatut ja tehke nii, nagu see ütleb, kui tahate luua kiiremini paremaid tooteid.“

– Ev Williams, Mediumi, Bloggeri ja Twitteri asutaja

“Sprint pakub ideede proovimiseks ülitõhusat valemit, mis toimib nii idufirmas kui suures organisatsioonis. Viie päeva jooksul liigutakse ideest prototüübini ja jõutakse otsuseni. See aitab sul ja su meeskonnal hoida kokku loendamatuid tunde ja dollareid. See on iga valdkonna ettevõtjate kohustuslik lugemisvara.”

‒ Eric Ries, „Nutika idufirma“ autor

Читать книгу
Памятка работника

Цель брошюры дать людям информацию о трудовых отношениях (предназначено и для людей с лёгкими душевными и психическими недостатками здоровья). Брошюра распространяется через Эстонскую палату людей с ограниченными возможностями, на трудовых ярмарках, в школах и т.д.

Читать книгу
Teedeehituse ohud

Tööinspektsiooni poolt koostatud trükises juhitakse tähelepanu teedeehitusel esinevatele ohtudele, kirjeldatakse õigusaktide nõudeid ning antakse soovitusi ohutuse tagamiseks ja tööõnnetuse vältimiseks. Trükis on suunatud tööandjale, töökeskkonnaspetsialistile, töökeskkonnavolinikule ja teistele töötajatele, kes tegelevad töökeskkonnaga või on selle paremaks muutmisest huvitatud. Juhend võib alla abiks ka ametnikele, sest rõhuvas enamuses toimuvad teetööd avalikult kasutatavatel teedel, kus teetöid korraldavad Maanteeamet või kohalik omavalitsus.

Читать книгу
Töötaja meelespea

Trükisest leiab võimalikult laiapõhjalist informatsiooni töösuhete kohta(mõeldud ka neile inimestele,kellel on kerge vaimne või psüühiline puue).

Читать книгу
Одностраничный маркетинговый план. Как найти новых клиентов, заработать больше денег и выделиться из толпы

Организатор многих успешных стартапов, бизнес-тренер и маркетолог-новатор Аллан Диб предлагает абсолютно новый подход к практическому маркетингу, который позволяет быстро и просто составить маркетинговый план. Он занимает буквально одну страницу. Девять пунктов этого плана отражают три основных этапа маркетингового процесса – до, во время и после. Заполнив рекомендованный шаблон Одностраничного маркетингового плана, вы сможете составить свой собственный, персонализированный маркетинговый план и, следуя которому, построить блестящий бизнес с нуля.

Независимо от того, кто вы – новичок, который делает первые шаги в бизнесе, или опытный предприниматель, Одностраничный маркетинговый план обеспечит вам рост и развитие.

Эта книга ломает все стереотипы! Вы узнаете:

• Как привлечь новых покупателей, пациентов, пользователей, то есть клиентов, и как заработать на них больше денег.

• Почему копирование маркетинговой стратегии крупного бизнеса может уничтожить вас и какие стратегии действительно работают в малом и среднем бизнесе.

• Как заключить сделку и не быть при этом бесцеремонным, назойливым, а, напротив, изменить ход игры, чтобы покупатели умоляли вас взять их деньги.

• Как выстроить простой пошаговый процесс по составлению вашего персонализированного маркетингового плана, который займет всего одну страницу.

• Как избавиться от конкурентов и превратить ваше предложение в единственный разумный выбор для клиента.

• Как добиться умопомрачительных результатов с маленьким бюджетом, используя секреты прямого маркетинга.

• Как установить высокие цены на ваши продукты и услуги – чтобы клиенты еще и благодарили вас за это.

Читать книгу
Стремление к расцвету. Как добиться успеха в бизнесе с помощью методологии Адизеса

Все живые существа проходят стадии роста и упадка на траектории от рождения до смерти. Однако организациям не обязательно стареть. Они могут оставаться на пике жизнедеятельности в течение очень долгого времени, возможно, даже вечно. Они даже могут возвращаться к пику активности из стадий упадка.

В этой книге рассказывается, как коммерческие и некоммерческие организации могут достичь расцвета из любой точки жизненного цикла, будь то юность или старость, и как они могут закрепиться в этой стадии. Это принципы достижения не вечной молодости, а постоянной оптимальной активности.

Утверждать, что бизнес-организациям суждено расцвести и угаснуть, – все равно что жаловаться, что жизнь несправедлива. И то и другое – правда, но не в полной мере. Жизнь действительно несправедлива, и организации действительно приходят в упадок. Но это не означает, что жизнь должна быть несправедлива именно к вам и что именно ваш бизнес будет стерт из анналов истории. В этой книге Ицхак Адизес призывает вас взять судьбу в свои руки и возглавить управление жизненным циклом вашей организации. На реальных примерах он показывает, как достичь и укрепиться в состоянии расцвета.

Читать книгу
Научись влиять на людей за 7 дней

Успех человека во многом определяется его способностью влиять на окружающих: добиваться своего в любых ситуациях, вынуждать действовать себе во благо, управлять настроением людей. Эта книга – эффективный тренинг по развитию навыков влияния и убеждения. Она поможет вам добиться сверхрезультатов в работе и личной жизни.

Читать книгу
Неприятие перемен. Как преодолеть сопротивление изменениям и раскрыть потенциал организации

Современные руководители и их команды зачастую сталкиваются с проблемой крайне тяжелого внедрения перемен в организации. Люди сопротивляются любым изменениям – даже если всем сердцем их поддерживают. Исследования в этой области показывают, что проблема перемен зачастую не является проблемой воли. Основной трудностью становится устранение разрыва между тем, чего мы хотим и тем, на что мы действительно способны. Авторы этой книги, более 30 лет изучающие в Гарварде проблемы человеческого развития, подробно показывают, как вы можете преодолеть «иммунитет к переменам» и повести свою компанию вперед.

На русском языке публикуется впервые.

Читать книгу
Черная риторика: Власть и магия слова

Книга об умении манипулировать всеми риторическими средствами и методами для того, чтобы в процессе переговоров или выступления оппонент или аудитория пришли к необходимому для вас выводу. О способности отличать, в каком контексте и при каких вопросах ваши аргументы ничего не значат или, наоборот, являются решающими. Автор рассказывает, как устранять противоречия и давать «красную нить» каждому разговору, превращать негативное мышление и поведение собеседника в позитивное и конструктивное, находчиво и элегантно устранять ловушки, в горячих спорах не терять головы и вести себя уверенно.

Читать книгу
Первые 90 дней. Стратегии успеха для новых лидеров всех уровней

Как показывает практика, самый рискованный период для любого менеджера на новой работе – первые три месяца. От того, как вы покажете себя за первые 90 дней, зависит ваш будущий успех или провал. Книга Майкла Уоткинса переведена на 27 языков, а количество проданных экземпляров только на английском перевалило за 420 тысяч! Это лучшая и самая универсальная книга на тему адаптации на новой должности.

Читать книгу
Успех – не случайность: Законы карьерного роста

Если вы мечтаете о продвижении по службе, эта книга для вас. Если хотите понять, почему везет менее достойным, чем вы, эта книга для вас. Если вы встречаетесь с бесчестностью коллег и не знаете, как следует поступить в сложной ситуации, книга поможет и в этом.

Карьера, как и жизнь в целом, – это игра, в которой выигрывает тот, кто наберет больше очков, а очки даются тем, кто способен видеть неочевидные связи между вашими действиями сейчас и успехом в будущем, понимать психологию людей и уметь не только хорошо работать, но и правильно преподносить результаты труда.

Иногда, чтобы преуспеть, надо отойти в сторону и не высказывать никаких идей. Нужно уметь не обижаться на резкие замечания коллег. Понимать, что не стоит слишком привязываться к своим идеям, даже если они кажутся гениальными. Стараться не осуждать других, а просто наблюдать и учиться.

Во времена изменений важность базовых навыков увеличивается. Внедрение философии Agile и организация работы по принципу Scrum тем более обостряют необходимость осознания принципов успеха.

На основе почти сорокалетнего практического опыта работы в самых разных организациях Саймон Вайн, топ-менеджер Альфа-Банка, сформулировал 49 советов, которые сильно повысят ваши шансы на успех в карьере и жизни.

Читать книгу
Почему не все любят ходить на работу. Правда о вовлеченности сотрудников

Патрик Ленсиони, бизнес-гуру и автор нескольких бестселлеров, в увлекательной форме рассказа о CEO, вышедшем на пенсию и ставшем менеджером небольшой пиццерии, обращается к теме, знакомой многим, – неудовлетворенность работой. Он говорит о том, почему миллионы людей не любят ходить на работу и каждый день вынуждены заниматься тем, что не приносит им радости.

В книге вы найдете глубокий разбор трех причин неудовлетворенности работой – обезличенность, ненужность и неизмеряемость, – преимущества, которые даст их устранение, а также эффективный способ повысить вовлеченность сотрудников и сделать их работу содержательной и приятной.

На русском языке публикуется впервые.

Читать книгу
Гений. История человека, открывшего миру Хемингуэя и Фицджеральда

Макс Перкинс – гениальный редактор, первым бросивший вызов старшему поколению и устроивший настоящую революцию в литературе. Благодаря его вкусу и таланту мир познакомился с американской литературой. Он нашел столько новых имен, сколько не удавалось никому другому. Так кем же он был – человек, открывший миру Фицджеральда, Хемингуэя, Томаса Вулфа и многих других писателей? Макс Перкинс верил, что жизнь каждого человека похожа на роман и задача редактора – помочь ему родиться. Но самой удивительной книгой стала его собственная жизнь…

Читать книгу
Блокчейн. Схема новой экономики

Блокчейн – это многофункциональная и многоуровневая информационная технология, предназначенная для надежного учета различных активов. Потенциально эта технология охватывает все без исключения сферы экономической деятельности и имеет множество областей применения. В их числе: финансы и экономика; операции с материальными и нематериальными активами, учет в государственных и частных организациях и организациях смешанного типа. По сути, блокчейн – это новая организационная парадигма для координации любого вида человеческой деятельности. Возможно даже, что это наше будущее, о котором полезно узнать уже сегодня. Книга адресована тем, кто интересуется финансовыми инструментами и технологическими инновациями, в частности криптотехнологиями.

Читать книгу
Человек решающий. Как построить организацию будущего, где решения принимает каждый

Эта книга – бизнес-роман, основанный на опыте Денниса Бакке, в котором он показывает, как делегирование решений людям, которые находятся «в поле», может изменить вашу компанию. Книга поможет вам раскрывать потенциал каждого вашего сотрудника.

На русском языке публикуется впервые.

Читать книгу
Думай как миллионер. 17 уроков состоятельности для тех, кто готов разбогатеть

Мировая сенсация! Книга, издаваемая в 33 странах! Вы узнаете, о чем думают, что чувствуют и как поступают самые богатые люди планеты, а главное – что мешает вам стать одним из них. Первый в мире финансовый психолог Харв Экер поможет вам выяснить, какая «финансовая программа» установилась у вас на уровне подсознания и как она влияет на ваши текущие отношения с деньгами. Следуя его простым правилам, вы перепрограммируете себя на гораздо более высокий уровень доходов и достижений. Вы узнаете, как грамотно распоряжаться своими деньгами, какие источники пассивного дохода существуют и как, используя такое явление как «сложный процент», многократно увеличить свой капитал.

Читать книгу
Fish!-революция. Проверенный способ победить рутину на работе и создать команду мечты

Это история не про рыбу. Это история про офисную революцию. Про то, как один человек может совершить переворот в умах своих коллег и превратить скучную работу в ежедневный праздник, а равнодушных менеджеров – в команду мечты. И все благодаря опыту продавцов всемирно известного рыбного рынка в Сиэтле, их оптимизму, энтузиазму, чувству юмора и четырем простым принципам, лежащим в основе FISH! – подхода.

Читать книгу
Когда гений терпит поражение

Вместе с «Покером лжецов» Майкла Льюиса (М.: Издательство «Олимп – Бизнес», – 2017) эта книга составляет своеобразную дилогию. Одни найдут в ней документальную историю взлета и падения компании LTCM, описание и анализ ее деятельности. Другие усмотрят интерпретацию вечного сюжета о конфликте разума и азарта, о несовпадении благих намерений одних с алчными интересами других. Перед нами увлекательный рассказ о попытке группы ученых и нобелевских лауреатов применить закон больших чисел на рынке облигаций, но вместе с тем – притча о человеческих страстях и пороках. Один нюанс этой истории будет особенно любопытен российскому читателю: августовский дефолт 1998 года в России, оказавшийся непредсказуемым и непостижимым даже для лауреатов Нобелевской премии.

Книга предназначена для широкого круга читателей.

Читать книгу